Svet-Stranek.cz
slovenský čuvač - výchova a výcvik
Chovatelská stanice Jizerský les

Poslušnost a ovladatelnost:slovenský čuvač - výchova a výcvik

Poslušnost a ovladatelnost

 

3. Výcvik poslušnosti a ovladatelnosti

 

 

Výcvik psa začíná výcvikem poslušnosti a ovladatelnost. Navazuje na výchovu štěněte po té, co si ho přivezeme od chovatele, a rozvíjí ji. Při správně vedeném výcviku poslušnosti se štěně naučí základním cvikům, a tím se stane ovladatelným. Současně s tím se během cvičení vytváří a upevňuje vztah mezi psovodem a psem, pes se na psovoda naváže a naučí se mu podřizovat, což je právě u pasteveckých psů velmi důležité.

 

S výcvikem poslušnosti čuvače je vhodné začít již v době, kdy si štěně přivezeme od chovatele. Zpočátku se jedná spíše o výchovu štěněte, která postupně cíleně přerůstá ve výcvik poslušnosti. Je vhodné cvičit často, ale pouze krátce. Je důležité, aby štěně bylo odpočaté a mělo chuť něco dělat. Dobrou náladu a chuť do práce je třeba podpořit výraznou pochvalou při každém dobře provedeném cviku, častým pamlskem a hrou během cvičení. Čuvač nerad dělá věci, které nepovažuje za smysluplné, a to je riziko pro úspěšný výcvik poslušnosti. Správnou motivací můžeme toto nebezpečí minimalizovat. Třeba systémem něco za něco – když na zavolání přijdeš, dostaneš pamlsek.

 

Cvičit poslušnost můžeme začít buď sami, nebo vyhledáme kynologické cvičiště. Pokud jsme žádného psa dosud necvičili, je vhodné nechat si alespoň základní pravidla výcviku a vysvětlit od zkušených kynologů. Předejde se tím chybám, kterým se začátečník nevyhne, a později se musí odstraňovat. Zároveň se pes na cvičišti setkává s jinými lidmi a  psy, na které si musí zvyknout. Naučí se s nimi vycházet. Socializuje se.

 

Cvičení na cvičišti může být zpočátku složitější, protože štěně zde má mnoho jiných podnětů, které přitahují jeho pozornost. Jsou pro něj zajímavější než psovod a jeho povely. Je potřeba zkoušet vázat pozornost štěněte. Použijeme pamlsek, hračku, upozorníme štěně škubnutím vodítkem, mluvíme na něj.

 

V počátcích výcviku poslušnosti je důležitým pomocníkem vodítko. Jemné škubnutí vodítkem těsně před vyslovením povelu upoutá pozornost štěněte. Je to signál, že přijde povel a že se má začít soustředit. Silnější škubnutí vodítkem je pak upozorněním, že štěně něco provedlo špatně a že se to psovodovi nelíbí. Je to způsob, jak štěně pokárat, na který je zvyklé odfeny-mámy. Ta, když se jí nelíbilo, co štěně dělá, ho vzala do tlamy a zaklepala s ním. Štěně tomuto způsobu pokárání instinktivně rozumí.

 

K základním cvikům poslušnosti patří přivolání psa, ovladatelnost psa na vodítku /chůze u nohy, cvik sedni-lehni, obraty/, aport, odložení psa, štěkání na povel, reakce na střelbu.

 

 

Přivolání psa

 

Přivolání psa cvičíme nejdříve v místě, kde jsme se psem sami a kde psa nic nerozptyluje. Necháme štěně odběhnout na 10 – 15 kroků. Přivoláváme ho jménem a povelem „ke mně“. Štěně jménem oslovíme. Když štěně uslyší své jméno, mělo by být patrné, že jsme zaujali jeho pozornost. Mělo by přestat dělat, co dělalo dosud, a podívat se směrem k nám, nebo dát jinak najevo, že nás slyšelo. Skloníme se, můžeme i roztáhnout náruč a vyslovíme povel „ke mně“.  V ideálním případě se štěně rozeběhne k nám. Projevíme radost, že štěně přiběhlo, pochválíme ho, dáme mu pamlsek, hračku atd. Pochvala a pamlsek by měly přijít okamžitě po té, co k nám přiběhlo, aby si to spojilo s tím, že přišlo na náš povel. Pokud s pochvalou a pamlskem budeme otálet, štěně nepochopí spojení mezi vykonaným povelem a pochvalou.

 

Pokud štěně po oslovení jménem nereaguje a pokračuje v činnosti, kterou dělalo před tím, nemá smysl povel "ke mně" vydávat. Nejdříve je třeba upoutat jeho pozornost. Pokusíme se vsadit na pamlsek nebo hračku a ukážeme mu je. Pokud štěně stále nereaguje a zabývá se svou činností, přeneseme cvičení jinam. Pokusíme se najít místo, kde se bude štěně cítit v cizím prostředí a kde není nic, co by jeho pozornost přitahovalo více než psovod. Cvik zopakujeme.

 

Pokud se opět nedaří upoutat pozornost štěněte, což bývá u čuvače běžné, nezbývá než použít 10 metrovou stopovací šňůru. Připneme ji k obojku štěněte. Necháme ho odběhnout. Opět oslovíme štěně jménem. Pokud nereaguje, okamžitě jemně škubneme šňůrou, abychom oslovení jménem zdůraznili. Pokud jsme tím zaujali pozornost štěněte, pokračujeme tak, jak jsme již popsali výše. Pokud štěně stále nereaguje, nezbývá než ho přesvědčit, že povely psovoda musí respektovat. Přitáhneme ho na šňůře k nám a nabídneme mu pamlsek a pochválíme ho.

 

Na některé štěně platí metoda „oblbnutí“. Požádáme někoho, aby štěně přidržel za obojek. Odstoupíme na 10 – 15 kroků, obrátíme se ke štěněti a podbízivým hlasem štěně voláme. Lákáme ho k sobě. Můžeme mu ukázat pamlsek nebo hračku, které pro něho máme připraveny. Pomocník, který štěně drží, ukazuje štěněti rukou k nám a povzbuzuje ho. Štěně by se mělo snažit vyběhnout k nám pro pochvalu, pamlsek. Tím, že ho náš pomocník drží, ve štěněti roste touha uvolnit se a přiběhnout. Po chvíli pomocník štěně pouští a štěně přiběhne k nám. Následuje pochvala a pamlsek.

 

Čím více se štěně zlepšuje, tím mu můžeme dělat podmínky pro přivolání složitější. Pokoušíme se ho přivolat v momentě, kdy je něčím zaujaté /vidí nějakou osobu nebo jiného psa, je zaujaté krtičinou na louce a zkoumá ji, běží k jiným lidem atd/.

 

Konečný cvik přivolání má dvě části. Na povel volno má pes odběhnout od psovoda. Tato jednodušší část cviku se provádí tak, že pes jde u nohy psovoda, psovod psa osloví jménem, dá povel „volno“ a může rukou ukázat směrem od sebe. Pes by měl odběhnout na 10-15 kroků. Pokud odběhnout nechce, psa odeženeme, můžeme mu též hodit kamínek nebo pamlsek, který ho zaujme, a pes odběhne za ním.

 

Když pes odběhl, psovod ho přivolává. Pokud použije povel "ke mně", pes by měl přiběhnout a sednout si před psovoda.

 

 

Cvik sedni

 

Štěně stojí před námi, je na vodítku a v pravé ruce máme připravený pamlsek. Oslovíme ho jménem a dáme povel „sedni“. Připravený pamlsek držíme v ruce nad hlavou štěněte, pomalu ho zvedáme výše a zároveň se pomalu ke štěněti přibližujeme. Štěně sleduje očima pamlsek nad hlavou a toho zároveň nutí buď couvnout, nebo si sednout. Můžeme mu pomoci tím, že mu levou rukou zatlačíme na zadek.

 

Pokud se nedaří, aby si štěně výše popsaným způsobem sedlo, postavíme se vedle štěněte /štěně stojí vlevo od nás/. Znovu dáme povel „sedni“.Vodítkem, které máme v pravé ruce, mírně zatáhneme nahoru a levou rukou zatlačíme štěněti na zadek. Tak ho donutíme sednout si. Následuje pochvala a pamlsek.

 

 

Obraty na místě

 

Pes sedí vlevo od psovoda. Psovod vydá povel „k noze“ a provede obrat o 90 stupňů vlevo nebo vpravo. Pes by měl vstát a přisednout zpět k noze psovoda bez toho, že by psovoda obcházel. Jen přisedne k noze.

 

Obrat čelem vzad se provádí opět na povel "k noze". Psovod vydá povel a otočí se o 180 stupňů. Otáčí se směrem doleva. Pes buď okolo psovoda /za zády psovoda/ oběhne a přisedne mu vedle levé nohy, nebo se se psovodem točí vlevo tak, že mu pouze uhne a přisedne k levé noze.

 

 

Chůze u nohy.

 

Štěně chodí vlevo od psovoda tak, že jeho přední packy by měly být na stejné úrovni jako nohy psovoda. Mělo by jít v těsné blízkosti levé nohy psovoda. Pokud chodí daleko od nohy, zaostává nebo se předchází, na krátkém vodítku ho usměrníme. Chodíme tak, že měníme směr /vlastně jdeme jak nás napadne/ a dáváme povel "k noze". Štěně se musí soustředit a vodítko mu nedovolí odchylovat se od nohy.

 

K udržení pozornosti štěněte můžeme mít v levé ruce pamlsek a tím, že z něho štěněti občas dáme ukousnout, vážeme jeho pozornost a snažíme se ho držet tam, kde potřebujeme – tj. u levé nohy.

 

Pokud už štěně začalo chodit na vodítku u nohy a tahá, je možné začít krátce střídat chůzi u nohy na vodítku a bez vodítka. Štěně najednou zjistí, že se nemá s čím přetahovat, že ho nic nebrzdí a musí si dávat samo pozor, aby se nepředcházelo. Štěně korigujeme pouze slovně. K chůzi na vodítku se opět vracíme a trénink bez vodítka a s vodítkem střídáme.

 

Zvládnutý cvik chůze u nohy by měl vypadat následovně. Štěně sedící u levé nohy psovoda oslovíme jménem a dáme povel „k noze“. Můžeme jemně škubnout vodítkem, abychom zdůraznili povel. Vyčkáme zlomek vteřiny, aby štěně mělo čas reagovat, a levou nohou vykročíme. Mělo by jít v těsné blízkosti naší levé nohy. K zastavení se používá opět povel „k noze“. Štěně opět oslovíme jménem, dáme povel „k noze“, učiníme ještě 1-2 kroky, aby mělo čas reagovat, a zastavíme se. Štěně by mělo přisednout k levé noze psovoda. Pokud tak neučiní, provedeme cvik znovu. Vodítko máme připravené v levé ruce, zatáhneme jím směrem nahoru a pravou rukou zatlačíme štěněti na zadek. Tím bychom měli štěně usadit k levé noze.

 

Když štěně zvládne chůzi u nohy, začneme trénovat obraty za pochodu /vpravo, vlevo, čelem vzad/. Štěně jde vedle nohy psovoda. Přibližně 2 kroky před změnou směru ho psovod osloví a dá povel „k noze“. Může si pomoci lehkým škubnutím vodítkem předcházejícím povelu. Takže – lehké škubnutí vodítkem, oslovení štěněte jménem, povel „k noze“ a následná změna směru chůze – vlevo, vpravo či čelem vzad. Štěně se po 2-3 krocích po obratu srovná zpět na psovoda a pokračuje v chůzi vedle nohy.

 

Pro zastavení se opět používá povel „k noze“. Štěně jde vedle nohy psovoda, psovod ho osloví jménem a dá povel „k noze“. Po 1-2krocích zastaví. Štěně si sedá vlevo vedle psovoda. Zpočátku mu můžeme pomoci tím, že zatáhneme za vodítko a levou rukou zatlačíme štěněti na zadek.

 

 

Překonávání překážek – nízká kladina, skok vysoký /metrová překážka/, skok šplhem /překážka áčko 180 cm/

 

Po zvládnutí chůze u nohy začínáme učit štěně přechod kladiny, skok přes překážku a šplh přes překážku A. Tyto cviky většinou nepředstavují větší problémy a štěně je rychle zvládne. Zvykne si na chůzi na kladině, skok přes překážku i šplh přes áčko jako na běžnou součást chůze u nohy. Jde o to, aby štěně potlačilo strach a získalo jistotu. Štěně nesmí při nácviku z překážky spadnout. Mohlo by si ublížit /jakýkoli pád z výšky je pro štěně velmi nebezpečný/ a dostalo by strach z dalšího nácviku.

 

Při prvním přechodu kladiny máme štěně na vodítku. Vedeme ho na kladinu, jsme těsně vedle něho a opatrně ho rukou přidržujeme. Pokud má strach, povzbuzujeme ho, lákáme ho na pamlsky. Přitom dáváme pozor, aby z kladiny nespadlo. Pokud jde štěně po kladině samo, necháme vodítko volné, abychom ho nevhodným zatáhnutím nestrhli a nestáhli z kladiny. Štěně by mělo projít klidně po celé kladině, nedovolíme mu z kladiny seskočit.

 

Před nácvikem skoku přes překážku musíme nejprve přizpůsobit výšku překážky štěněti. Dospělý čuvač zvládá bez problémů překážku od 60 až 80 cm a po získání rutiny přeskočí hravě předepsanou metrovku. Štěně začínáme cvičit na velmi nízké překážce /zpočátku stačí 20-30cm/. Štěně zvolna běží na vodítku vlevo vedle nohy psovoda. Navedeme ho k překážce a běžíme s ním vedle překážky. Když štěně překážku překoná, pochválíme ho a odměníme. Pokud má strach, povzbuzujeme ho a můžeme mu pomoci překážku přeskočit. Pak ho pochválíme a odměníme. Výšku překážky zvyšujeme velmi pomalu – úměrně jeho růstu. Není vhodné, aby štěně v době růstu nadměrně zatěžovalo klouby skákáním. Důležité je, že si zvykne překonávat překážku skokem, i když pouze nízkou, a že se při přeskakování od ní nohama neodráží. Vyšší překážky trénujeme až v době, kdy štěně doroste.

 

Pro nácvik šplhu přes překážku tvaru A vysokou 180 cm platí stejné instrukce jako pro překonání kladiny a skok. Pro nácvik šplhu upravíme áčko tak, že ho rozevřeme co nejvíce, aby stěny nebyly tak strmé. Štěně vedeme na vodítku vlevo vedle nohy k áčku. Povzbuzujeme ho, pomáháme mu áčko přelézt a dáváme pozor, aby z překážky nespadlo. 

 

 

Cvik lehni

 

Lehnout si na povel znamená pro psa zaujmout podřízenou pozici vůči psovodovi. To často představuje pro sebevědomého čuvače problém a lehnout si odmítá. Nejdříve zkusíme zvládnout cvik pomocí pamlsku nebo hračky. Stoupneme si před sedící štěně. Štěně oslovíme a dáme povel „lehni“. Pamlsek nebo hračku držíme tak, aby ji štěně vidělo, a pokládáme ji na zem. Štěně – pokud chce na pamlsek nebo hračku dosáhnout, musí si lehnout. Pokud si lehne, hračku či pamlsek mu dáme.

 

Pokud se cvik na pamlsek nebo hračku nedaří, nezbývá než použít vodítko. Štěně sedí vedle psovoda vlevo. Štěně oslovíme a dáme povel „lehni“. Pokud štěně nereaguje, sehneme se a zatáhneme vodítkem dolů a přinutíme ho lehnout si. Následuje pochvala.

 

 

Dlouhodobé odložení

 

Pes sedí vlevo od psovoda. Dáme příkaz „lehni – zůstaň“. Pes by si měl lehnout a zůstat ležet. Psovod odchází pryč a pes by měl zůstat ležet na místě po dobu nepřítomnosti psovoda.

 

Výcvik odložení začínáme takto. Odložíme psa a stoupneme si 2 kroky před něj čelem k němu. První odložení je pouze krátké – do půl minuty. Pak se vrátíme k psovi tak, abychom ležícího psa měli po levé noze. Posadíme psa povelem „sedni“. Následuje velká pochvala a pamlsek.

 

Pokud pes během odložení vstane nebo dokonce odejde, dojdeme pro psa a položíme ho na stejné místo, kde byl před tím, a vše opakujeme. Je nutné, aby cvik končil úspěšně – tj. tím, že psovod se vrátí k psovi, posadí ho, pochválí a odvede. I kdyby pes měl být odložený pouze několik sekund.

 

Postupem času prodlužujeme dobu odložení a odcházíme dál a dál od psa.  Zároveň přidáváme rušivé vlivy. Požádáme kolegu, aby se svým psem prošel okolo našeho odloženého psa, trénujeme střelbu během odložení /pes by na ní neměl nijak reagovat/ atd.

 

 

Odložení psa za pochodu

 

Pes jde vlevo od psovoda. Na povel „lehni“ by si pes měl lehnout a psovod pokračuje dále v chůzi. Pak se obloukem vrací k ležícímu psovi.

 

Nácvik provádíme tak, že za chůze po povelu „lehni“ zatáhneme vodítkem k zemi a pes si lehne. Můžeme si pomoci i levou rukou, kterou na psa zatlačíme, aby si lehl. Pokud se zvedne, vrátíme se a položíme ho na místo, kde měl zůstat ležet.

 

 

Aport

 

Jedná se o jeden z náročnějších cviků, který čuvač nemá rád. Pes sedí vlevo od psovoda bez vodítka. Psovod odhodí předmět /většinou dřevěnou činku/ do vzdálenosti více než 10 kroků. Na povel „aport“ nebo „přines“ vysílá psovod psa pro předmět. Pes by měl doběhnout k předmětu, uchopit ho a bez otálení přinést psovodovi tak, že s ním usedne těsně před psovodem. Na povel psovoda „pusť“ pes uvolní předmět a psovod ho psu odebere. Pes nesmí předmět upustit – ani když s ním běží zpět k psovodovi a sedá si před ním, ani když mu psovod předmět odebírá.

 

Nácvik začínáme tím, že zkusíme najít nějaký předmět /třeba hračku/, který má pes rád. Zprvu se s tím o hračku přetahujeme a snažíme se vzbudit větší zájem psa o předmět, nabudit ho. Pak mu hračku rychle odebereme a odhodíme ji. Pes by se měl za hračkou rozběhnout a vzít jí do tlamy. Pokud se tak stane, psa přivoláme, hračku odebereme a cvik je de fakto ukončen. Psa pochválíme a odměníme. Měli jsme štěstí, že takto pes zareagovat a že vše tímto způsobem proběhlo.

 

Pravděpodobnější ale je, že pes k předmětu vůbec nedoběhne, nebo doběhne a vůbec ho do tlamy nevezme. Pak nezbývá než mu předmět nanutit. Nácvik začínáme „odzadu“ – tj. nejdříve se snažíme, aby pes aport v tlamě strpěl a nosil ho bez toho, že ho upustí. Vložíme psovi, kterého máme na vodítku, aport do tlamy, dáme povel „drž“ a nedovolíme mu, aby ho vyplivl dříve, než dáme povel „pusť“ a odebereme mu ho (když ho nepustí, dostane pamlsek). Později se snažíme, aby ho nosil, a pak ho s ním měníme za pamlsek. Nácvik probíhá tak, že psa na vodítku posadíme vedle levé nohy, vložíme mu aport do tlamy, projdeme se s ním a trváme na tom, aby pes aport neupustil, mírně se vzdálíme od psa a přivoláme ho povelem „ke mně“. Psa necháme předsednout a na povel „pusť“ s ním aport za pamlsek vyměníme. Postupně odbouráme vodítko a cvičíme se psem na volno.

 

Pokud toto pes zvládne, přistoupíme ke konečné fázi nácviku. Posadíme si psa opět upoutaného na vodítko vedle levé nohy, odhodíme aport, psa pro předmět vyšleme povelem „aport“. Se psem na vodítku doběhneme k aportu a nutíme ho, aby vzal aport do tlamy. Pokud to nechce udělat, vezmeme aport do ruky, psovi ho do tlamy vložíme a dáme povel „drž“. Dále pokračujeme podle již známého scénáře. Projdeme se s ním, necháme ho předsednout a vyměníme s ním aport za pamlsek.

 

V dalším výcviku pokračujeme tak, že předmět odhodíme, vyšleme psa a snažíme se ho znovu a znovu přesvědčit, aby předmět uchopil. Pokud to nedělá, vkládáme mu ho do tlamy a opakujeme již popsaný postup.

 

Aport je cvik, který lze trénovat pouze tehdy, když je čuvač příznivě naladěn, je odpočatý a má chuť cvičit, protože se těší na pamlsek /je možné využít toho, že pes má hlad a chce pamlsek/, chce udělat něco, z čeho bude mít psovod radost. Opět je velmi důležitá motivace – pamlsek, pochvala.

 

 

Štěkání na povel

 

Přípravou na štěkání na povel by mělo být to, že se snažíme využívat situací, kdy pes štěká  - třeba na někoho, kdo jde okolo našeho plotu. V ten moment mu opakujeme povel „štěkej“ a chválíme ho, když štěká stále dál, i když kolemjdoucí již přešel. 

 

Cvik štěkání na povel se provádí tak, že pes sedí u levé nohy psovoda. Psovod ho osloví jménem a dá povel „štěkej“. Pes by se měl rozštěkat /měl by štěknout 3x a více/.

 

Nácvik provádíme tak, že psovi ukážeme pamlsek nebo hračku a snažíme se ho na ně lákat, aby štěkal. Předstíráme, že mu pamlsek chceme dát, ale pak mu s ním ucukneme. Snažíme se ho maličko vydráždit třeba klepnutím po čenichu. Můžeme si pomoci pohybujícím se ukazováčkem pravé ruky. Snažíme se navodit situaci, kdy pes něco chce, a proto zaštěká. Pořád mu podbízivě říkáme „štěkej“. Když konečně zaštěká, pochválíme ho a pamlsek mu dáme.

 

 

Reakce na střelbu

 

Cvičební řády /kromě základních zkoušek/ vyžadují, aby pes nereagoval na střelbu z pistole. Výstřel se provádí jednak v průběhu dlouhodobého odložení a jednak v průběhu přezkušování poslušnosti /vždy v jiné fázi zkoušky – podle typu zkoušky/.

 

Je vhodné, aby si štěně na střelbu zvykalo již od začátku výcviku. Měla by se stát něčím běžným, obvyklým. Při první střelbě /1-2 rány/cvičíme nebo si hrajeme se štěnětem na vodítku někde na kraji cvičiště /nebo třeba za budovou/, ale tak, abychom byli v kontaktu s ostatními psy, o kterých víme, že jim střelba nevadí. Štěně by nemělo z našeho chování nebo z chování ostatních psů a psovodů vycítit, že se děje něco neobvyklého. To by v něm mohlo vyvolat napětí či strach. Při výstřelu se chováme přirozeně, jako když se nic neobvyklého neděje. Pokud štěně na výstřel nereaguje nebo reaguje přiměřeně /tj. zpozorní, ale pak si hraje nebo cvičí dál/, krátce ho pochválíme a bez přerušení pokračujeme ve cvičení nebo hře. V případě bázlivé reakce /kňučení, strach, snaha o útěk/ štěně nechválíme a už vůbec ho nelitujeme a nijak neuklidňujeme. Snažíme se dát výrazně najevo, že se nic neobvyklého nestalo a že se musí dál plnit povely psovoda. To opakujeme i v následujících dnech při dalších střelbách. Při troše štěstí pes pochopí, že o nic nejde, že je třeba dále plnit povely psovoda a na střelbu přestane reagovat.

 

V případě, že se reakce psa na střelbu na cvičišti nelepší nebo se dokonce zhoršuje, máme dvě možnosti. Buď se s tímto stavem smíříme a víme, že některé náročnější zkoušky s naším čuvačem nebudeme moci absolvovat, nebo podnikneme nepříjemný a většinou zdlouhavý nácvik odvykání strachu ze střelby.

 

Existuje více návodů, jak se pokusit odstranit reakci psa na střelbu. Jeden z nich znamená opatřit si poplašnou pistoli a přemýšlivého čuvače přinutit, aby pochopil, že střelba je jen rámus, který pro psovoda nic neznamená a on to musí vidět stejně. Musí pochopit, že povely psovoda se musí plnit i v tomto rámusu.

 

Pistoli psovi ukážeme a dáme mu ji očichat. Při krmení mu ji několik dní pokládáme vedle misky. Chováme se, jakoby to bylo normální a běžné. Pokud se pes chce nažrat, musí akceptovat pistoli vedle misky. Po několika dnech této přípravy – na konci běžného cvičení a před krmením z pistole vystřelíme/1-2 rány/. Pes přitom musí být na vodítku, nejlépe doma na uzavřené zahradě u kotce. Zvládneme jeho první reakci na střelbu, kdy se snaží o útěk. Bez dalších velkých prodlev dáme psovi do kotce nebo nějakého uzavřeného prostoru či místnosti misku s krmením /tentokrát by mělo výjimečně dobře vonět a lákat/ a vedle opět položíme pistoli bez nábojů. Pokud pes bude chtít potravu, musí akceptovat pistoli.

 

Tento nácvik je dlouhodobá záležitost a může trvat několik měsíců. Nestřílíme po každém cvičení před každým krmením /zkoušíme to 2x – 3x za týden/. Musíme být nekompromisní a trvat důsledně na příkazech, které jsme psovi dali před nebo po střelbě. Stále vystupujeme vůči psovi tak, jakože se nic neděje, nerozumíme, čeho se bojí, a chceme, aby provedl příkaz, který jsme mu dali bez ohledu na to, zda se střílí či nikoli.

 

Nácvik můžeme doplnit tím, že psa na vodítku vezmeme třeba na kynologické závody /nebo jinam, kde se střílí/, aby si zvykl, že se střílí i jinde, než doma a na domácím cvičišti.

 

Postupně jak si čuvač zvyká na střelbu, zvyšujeme naše nároky. Nejprve střílíme, když pes jde u nohy, dále pak když leží vedle nohy psovoda /chválíme ho, když při střelbě zůstane ležet/. Postupně si od ležícího psa stoupáme dál a dál a chválíme ho, když zvládá zůstat ležet i bez přítomnosti psovoda.