Svet-Stranek.cz
slovenský čuvač - výchova a výcvik
Chovatelská stanice Jizerský les

Pes patří ke svému pánovi...:slovenský čuvač - výchova a výcvik

Pes patří ke svému pánovi...

3.A. Pes patří ke svému pánovi

 

Stále se snažíme trávit s rostoucím štěnětem maximum možného času. Jen tak mu umožníme dále poznávat svou novou smečku, její hierarchii a pravidla. Jen tak má možnost se do smečky začlenit a sžít se s ní.

 

Čuvač není rád sám. Může být sám, nemá to ale rád. Je pro něj přirozené žít v kontaktu s ostatními členy smečky (ať to jsou již ostatní psi, jiná zvířata, lidé). Je zcela nelogické uzavírat se před čuvačem tím, že ho permanentně nechávám samotného v kotci, když jsem stejně doma, že ho k sobě a k celé rodině trvale neberu třeba proto, aby mi snad nepoťapkal podlahu v kuchyni. Pokud někdo se svým čuvačem nechce trávit čas (nechce s ním žít a dělat smečku v době, kdy je doma), pak by si ho neměl pořizovat. Čuvač není pes, kterého můžete na 23 hodin strčit do kotce a pak ho vzít na hodinovou procházku. Není to ani pes, kterého můžete nechat trvale samotného na zahradě, ať ta je jakkoli velká. Prostě samota není pro čuvače.

 

 Je-li čuvač trvale sám, nenaváže se na svou smečku (nebude se cítit členem smečky a tudíž nebude uznávat její pravidla a hierarchii), ale protože podvědomě potřebuje nějaký svůj vnitřní řád, vytvoří si vlastní pravidla, která ale mohou být pro lidi kolem neakceptovatelná a nebudou se jim líbit.

 

Být se svým čuvačem ale neznamená, že se mu musím intenzivně věnovat po celou dobu svého volného času. Intenzivně se mu věnuji (tj. jdu s ním na procházku, cvičím s ním a učím ho, drbu ho, krmím ho, atd.) tak dlouho, jak dlouho mohu. Dále se pak snažím o jistou „pasivní“ formu soužití, kdy čuvače nechávám ve své bezprostřední blízkosti a v blízkosti rodiny (nevykazuji ho jinam, neodháním ho od sebe a neodděluji ho od sebe) a přitom si vyřizuji své věci. On mě pouze pasivně pozoruje, chodí za mnou, hlídá mě, leží nebo spí v mé blízkosti, občas se přijde podrbat. Většina čuvačů má v sobě zakódován určitý klid (v dobách, kdy hlídali stáda dobytka, museli být klidní, aby dobytek neplašili a ten se třeba neporanil nebo nerozutekl), který se u nich s narůstajícím věkem stále více projevuje. I proto je čuvač vynikající společník a kamarád.